…κάθε χώρος, κάθε μέλισσα που βουίζει, κάθε σημείο της γης αποτελεί κάτι ιερό - …Αποτελούμε μέρος της γης και η γη αποτελεί μέρος της δικής μας ύπαρξης. Τα ευωδιαστά λουλούδια είναι αδέλφια μας. Ο τάρανδος, το άλογο, ο μεγάλος αετός, είναι αδελφοί μας. Οι ψηλοί βράχοι, τα αφρισμένα κύματα του ποταμού, ο χυμός των αγριολούλουδων, η θερμότητα του σώματος του αλόγου και των ανθρώπων ανήκουν όλα στην ίδια οικογένεια.
Seattle-αρχηγός των Ινδιάνων φυλής Ντουάμις

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Dr. Louis de Brouwer ''Φαρμακευτική και Τροφική Μαφία''

Η συνωμοσία των κομπιναδόρων χημικής, φαρμακευτικής βιομηχανίας
και του γεωργικού τομέα. Όσο πιο περισσότεροι άρρωστοι άνθρωποι
υπάρχουν, τόσο πιο πολύ θα ανθίζει η ολιγαρχία

Μετάφραση - περίληψη βιβλίου διάσημου Γάλλου γιατρού Dr. Louis de Brouwer  M.D από ρωσικά

Dr. Louis de Brouwer M.D.

La Mafia Pharmaceutique Et Agroalimentaire


Στο βιβλίο αυτό, ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας Louis MD Brower με βάση τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα αποδεικνύει ότι την σύγχρονη ιατρική καθοδηγεί μια μικρή, αλλά πανίσχυρη ομάδα ολιγαρχών, η οποία βρίσκεται στη κορυφή των μεγάλων χημικών και φαρμακευτικών εταιρειών και μπορεί λόγω των τεράστιων οικονομικών πόρων να διαλέξει κυβερνήσεις που θέλουν να είναι στην εξουσία, τους πολιτικούς και διευθυντές του ιατρικού συστήματος.

Ο συγγραφέας έρχεται σε ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα ότι οι κομπιναδόροι της χημικής, φαρμακευτικής βιομηχανίας και του γεωργικού τομέα προχώρησαν σε κάτι, παρόμοιο με τη συνωμοσία, η οποία μπορεί να συγκριθεί με αυτό της γενοκτονίας: Όσο πιο περισσότεροι άρρωστοι άνθρωποι υπάρχουν, τόσο πιο πολύ θα ανθίζει η ολιγαρχία, η οποία κατευθύνει την ιατρική του δυτικού κόσμου.

Και καμία κυβέρνηση, δεν έχει σημασία σε πιο έθνος ανήκει, δεν θα τολμήσει ποτέ να διακινδυνεύσει την οικονομική και πολιτική ισορροπία του κράτους, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία των συμπολιτών.

Εδώ στα αγγλικά με περιεχόμενα
LA MAFIA PHARMACEUTIQUE & AGRO-ALIMENTAIRERMACEUTIQUE &
La médecine moderne est gérée par une oligarchie puissante issue des grands groupes chimico-pharmaceutiques qui parvient à conditionner les choix des gouvernements, des politiques et des institutions de la santé grâce à de prodigieux moyens financier.
Des médicaments, des vaccins, des biens de consommation dangereux sont mis sur le marché et y demeurent, malgré les accidents provoqués.
Le Dr Louis De Brouwer, par une documentation rigoureuse, n'hésite pas à démontrer l'existence de fraude, d'abus de confiance et d'escroquerie au sein de notre système de santé.
Un livre qui mérite d'àtre lu par le plus grand nombre possible et diffusé dans tous les pays civilisés.
C'est une question de responsabilité
EXEMPLES DES SUJETS TRAITÉS
(pour vous mettre l'eau à la bouche)
Table des matières
Notes biographiques ......................................................... 17
Préface de Milly Schàr-Manzoli ........................................ 19
Avis au lecteur .................................................................. 23
Entretiens:
o Un entretien qui n'aura servi à rien, avec un ministre français......29
o Un entretien authentique : la confession d'un fabricant de produits pharmaceutiques
- une carrière réussie .....45

CHAPITRE PREMIER
La médecine examinée dans le cadre de l'écologie humaine .....59
Écologie humaine : un fait de société - La médecine, profession en crise, les causes....59
La médecine est-elle une science ? ...68
Bref historique de la médecine ......70
Composition du corps médical et relations entre les divers membres ......71
La médecine préventive volontairement ignorée ....76
La médecine du travail ....79
Une certaine définition de la médecine ....79
CHAPITRE II
Comment la médecine allopathique est-elle parvenue à ce stade de dépendance
des laboratoires pharmaceutiques ? .....83
Critique objective des principes de base de la médecine allopathique ....83
Comment les laboratoires s'y prennent pour influencerle corps médical .....171
La collusion politico-pharmaceutique .....174
Les Européens, champions du monde pour la consommation
de drogues licites (tranquillisants et antidépresseurs) ......180
Les Français, champions du monde de l'anxiété ....183
Des chiffres qui font peur .....186
Conséquences de la prescription, surprescription et
surconsommation de médicaments ....187

.....CHAPITRE V
Un exemple de dictature politico-pharmaceutique
la mise sur le marché de la pilule ....193
oLes faits ....194
oLa pilule contraceptive Diane en accusation .....194
oConséquences sanitaires .....194
oLe résultat : discrédit de la médecine allopathique ...195
oDe l'influence du législateur sur le comportement
du corps médical - l'IVG et ses conséquences
démographiques ....197
Un autre exemple de la dictature politico
pharmaceutique : les vaccins .....198
L'opinion de quelques scientifiques.....200
On ne peut être plus clair ......207
L'extraordinaire fourvoiement du corps médical
allopathique : l'acceptation des théories pasteuriennes
et du principe des vaccinations, la plus grande erreur
scientifique de tous les temps ....214
oUn autre exemple du pouvoir occulte des laboratoires
la lutte anticholestérol.....224
Un exemple différent : la dictature des laboratoires de
biologie, les recombinaisons génétiques ....227
La chimiothérapie .....229
L'expérimentation sur l'homme ....229
Exemple de dictature des laboratoires pharmaceutiques
et de collusion politico-pharmaceutique
la prescription de l'AIT dans le traitement du sida....232

Autre chapitre...Les pratiques de certains laboratoires ....
Les tartuffes de la chimie Rhône-Poulenc tuent au Brésil et préparent " un avenir propre et écologique " en France! ....
Méthodes utilisées par les multinationales pharmaceutiques pour préserver leurs intérêts ....
Pour des raisons de profit : on abandonne un produit naturel et on le remplace par des substances dangereuses .......
Un médicament tue des patients ....
Les conséquences de l'abus des prescriptions d'antibiotiques ......
Un médicament des laboratoires Sandoz mis en cause aux États-Unis ......
Le Prozac frappe encore ......
Ex Lax, un laxatif dangereux .....
Certains antihypertenseurs à base de Nifedipine provoquent des décès ....
Les dégâts provoqués par le vaccin antipolio .....
Certains des médicaments les plus prescrits provoquent une anémie....
Une expérimentation mondiale sur le tamoxifène tourne au drame : 100 000 femmes ont servi de cobayes. Les vaccinations de masse dépriment le système immunitaire .....
Le Prémarin est cancérogène .....
Le Ritalin : stratégie criminelle de certains laboratoires ...
Un médicament dangereux aux U.S.A. ....
Les pratiques mafieuses de certains laboratoires .....
Les stratégies de marketing des laboratoires Wellcome Les pratiques douteuses de Monsanto, entreprise agrochimique et agroalimentaire .....
Le soja manipulé génétiquement ....
Viande aux hormones ....
Les pesticides induisent des cancers chez les agriculteurs Les effets tératogènes d'un fongicide....
Les conséquences de l'absorption de résidus de pesticides
et autres substances chimiques .....

Un livre que vous vous devez de lire pour votre santé ! 
 
conspiration.ca/livres/mafia_pharma_agro


Προσθήκη 29-01-2013
Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο σε ενότητες εδώ